Generalforsamling i Bulldogs Odense ApS afholdes onsdag d. 16 september 2020, kl. 17.00, i Carlsberg Pucken. Dagsorden i h.t. vedtægterne.

Såfremt en anpartshaver ønsker et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen og emnet optaget på dagsordenen, skal ønske herom fremsættes til selskabets bestyrelse senest d. 5 august 2020.


Ferielukket - Odense Bulldogs Odense Bulldogs forlænger aftalen med topscoreren