Information omkring refusion af sæsonkort

Tilbage i oktober lovede Odense Bulldogs og resten af Metal Liga-klubberne tilbagebetaling af sæsonkort for manglende levering af ydelser til de private sæsonkortholdere. Denne udmelding kom efter bekræftelse fra Erhvervsstyrelsen og man forventede for daværende, at udbetalingen ville ske inden for en kort tidshorisont.

Behandlingen af ansøgningerne har trukket ud, hvorfor det ikke har været muligt at udbetale kompensationerne tidligere, da klubberne ganske enkelte ikke har modtaget kompensationerne. Der er nu fremdrift i sagen, hvilket betyder, at klubberne i ligaen drypvis begynder at få delvise kompensationer fra staten.

Klubberne betaler sæsonkortene tilbage i takt med, at de modtager deres kompensationer. Afhængig af hvilken klub man har købt sæsonkort hos, kan der være forskel på, hvornår kompensationerne udbetales i de enkelte klubber, hvilket afhænger af rækkefølgen, som de enkelte klubber behandles i og de enkelte klubbers særegne forhold i selve behandlingen.

Der er enkelte klubber, som i forbindelse med orienteringen omkring tilbagebetalingen af sæsonkort gjorde det klart, at udbetalingen først ville ske, når sæsonen er ovre. Alt i alt betyder det, at alle private sæsonkortholdere i Metal Ligaen får kompensation for deres sæsonkort, men på forskellige tidspunkter inden for de næste par måneder.

Sæsonkortholdere hos Odense Bulldogs vil blive kontaktet, så snart klubben har modtaget kompensationen og er klar til at foretage tilbagebetalingen af sæsonkort. Alle har et naturligvis et ønske om, at dette sker hurtigst muligt.

Vi takker for tålmodighed og for støtten fra jer alle – den kan mærkes, også selvom vi ikke kan ses i hallerne.


Samarbejdet med Marc Lefebvre ophører efter denne sæson Sæsonen går på hæld for Odense Bulldogs