Årets generalforsamling finder sted onsdag den 28. september

Årets generalforsamling i Bulldogs Odense ApS afholdes onsdag den 28. september 2022 kl. 16.30 i Pucken. Dagsordnen fastsættes iht. vedtægterne.

Såfremt en anpartshaver ønsker et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen og emnet optaget på dagsordenen, skal ønske herom fremsættes til selskabets bestyrelse senest onsdag den 24. august 2022.

Foreslag bedes fremsendes på mail til kontakt@bulldogs.dk mærket "Generalforsamling".


Åben træning i Spar Nord Arena Få ubegrænset adgang til Odense Bulldogs med et UNLIMITED sæsonkort